Co można odliczyć od ulgi termomodernizacyjnej? Przegląd kosztów kwalifikujących się do ulgi

Ulga termomodernizacyjna to popularny w Polsce sposób wsparcia dla osób planujących prace mające na celu poprawę efektywności energetycznej mieszkań i domów. Przez wiele lat zapewniała możliwość zmniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych o koszty kwalifikujące się do takiej ulgi. Oto przegląd kosztów, które można odliczyć od ulgi termomodernizacyjnej.

Zasady dotyczące ulgi termomodernizacyjnej

Zanim przejdę do tego, co można odliczyć od ulgi termomodernizacyjnej, warto zaznaczyć, na czym dokładnie polega ulga termomodernizacyjna. Jest to forma wsparcia finansowego, dzięki której można zmniejszyć swój podatek dochodowy od osób fizycznych o pewne koszty związane z termomodernizacją nieruchomości. W przypadku ulgi termomodernizacyjnej mamy do czynienia z limitami kwotowymi, w ramach których można uzyskać ją tylko jeden raz na 6 kolejnych lat podatkowych.

Co można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej – materiały i usługi

Jeśli zastanawiasz się, co można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej, to przede wszystkim chodzi o koszty materiałów oraz usług wykorzystanych podczas prac termomodernizacyjnych. Dzięki temu możemy obniżyć podatek o koszty, które ponieśliśmy na ocieplenie budynku, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż automatyki budynkowej czy zakup i montaż nowego pieca.

Ocieplenie budynku

Jednym z głównych aspektów termomodernizacji jest ocieplenie budynku poprawiające izolację termiczną. Dlatego co można odliczyć od ulgi termomodernizacyjnej w przypadku ocieplenia budynku to koszty materiałów, takich jak wełna mineralna, styropian czy płyty warstwowe. Ponadto, można również odliczyć koszty usług związanych z montażem izolacji oraz szeroko pojętą termomodernizacją fasady.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Kolejnym czynnikiem wpływającym na efektywność energetyczną budynków jest poprawa działania instalacji centralnego ogrzewania. Wśród kosztów, które można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej, warto wymienić zakup nowych grzejników, kotłów na paliwa stałe lub pompy ciepła oraz koszty wykonania prac modernizacyjnych w tym zakresie.

Automatyka budynkowa

Automatyzacja oraz sterowanie ogrzewaniem, wentylacją czy klimatyzacją to ważny element poprawy efektywności energetycznej budynku. Dlatego co można zaliczyć do ulgi termomodernizacyjnej, to koszty zakupu i montażu systemów automatyki budynkowej, takich jak termostaty czy regulatory.

Piec czy kotły

Jeśli mówimy o termomodernizacji, nie można pominąć kosztów związanych z zakupem oraz montażem nowych pieców czy kotłów. Zarówno wysokosprawne piece gazowe, jak i na paliwa stałe czy pompy ciepła mogą być uwzględnione jako koszty kwalifikujące się do ulgi termomodernizacyjnej.

Podsumowanie

Jak widać, ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie różnych kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku. Należy jednak pamiętać o limitach kwotowych oraz czasowych, które obowiązują w przypadku tej ulgi, aby móc w pełni z niej skorzystać. Warto więc dokładnie zaplanować swoje działania termomodernizacyjne, aby zmniejszyć podatek o jak największą część poniesionych kosztów.

Ulga termomodernizacyjna – kluczowe aspekty odliczeń

Ulga termomodernizacyjna to istotne wsparcie finansowe dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej budynków. Dzięki tej uldze można obniżyć swój podatek dochodowy przez odliczenie wydatków związanych z ociepleniem budynku, modernizacją instalacji grzewczych, wprowadzeniem automatyki oraz zakupem nowoczesnych pieców czy kotłów:

  • Ocieplenie budynku: odliczenie kosztów materiałów izolacyjnych i usług związanych z montażem izolacji oraz termomodernizacją fasady.
  • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: uwzględnienie kosztów zakupu i montażu nowych grzejników, kotłów na paliwa stałe oraz pomp ciepła.
  • Automatyka budynkowa: odliczenie wydatków na systemy sterowania ogrzewaniem, wentylacją oraz klimatyzacją, takie jak termostaty czy regulatory.
  • Piece i kotły: zaliczenie kosztów związanych z zakupem i montażem wysokosprawnych pieców gazowych, na paliwa stałe czy pomp ciepła.

Warto zwrócić uwagę na limity kwotowe i czasowe tej ulgi oraz dokładnie zaplanować swoje inwestycje termomodernizacyjne, aby maksymalnie zmniejszyć należny podatek.

Back to top button