Program Czyste Powietrze 2024: Ile dofinansowania możemy otrzymać?

Rozpoczynasz planowanie modernizacji swojego domu i myślisz o korzystaniu z dofinansowania oferowanego przez Program Czyste Powietrze? To doskonała okazja, aby zapewnić sobie wyższy komfort życia, jednocześnie dbając o środowisko oraz zmniejszając rachunki za energię. W tym artykule dowiesz się, ile środków możesz otrzymać z Programu Czyste Powietrze 2024 i jak skorzystać z tej możliwości.

Jak działa Program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze, wystartowany w 2018 roku, to wspólna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz samorządów województw. Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce, głównie przez termomodernizację budynków oraz wymianę starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Planowane jest, że na ten cel w 2024 roku zostanie przyznane 5-6 miliardów złotych dofinansowania.

Ile dofinansowania można dostać z Programu Czyste Powietrze?

W ramach Programu Czyste Powietrze 2024 można otrzymać różne kwoty dofinansowania, w zależności od rodzaju planowanej inwestycji. Maksymalna wysokość dotacji, w związku z tym, może się różnić. Poniżej przedstawiamy orientacyjne wartości:

1. Termomodernizacja budynku – do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 160 000 PLN w przypadku jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
2. Wymiana źródła ciepła – koszty dofinansowania są różne w zależności od rodzaju zastosowanej technologii, np. dla kotła na biomasę do 15 000 PLN, dla pompy ciepła do 32 000 PLN.
3. Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaika) – nawet do 50% kosztów, nie więcej niż 40 000 PLN.

Warto zwrócić uwagę, że im więcej elementów modernizacji będziemy chcieli zastosować, tym większe szanse na uzyskanie wyższego dofinansowania.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze, należy złożyć odpowiedni wniosek, który składa się z części elektronicznej i papierowej. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl. Myślę, że warto zaznaczyć, że dla samo złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Wnioskodawca musi przygotować cały pakiet dokumentów, jak na przykład:

– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
– świadczenie dotyczące wyłączności dofinansowania (że nie korzystamy z innego źródła dofinansowania na te same cele),
– umowa z wykonawcą oraz kosztorys inwestorski,
– zaświadczenie o zgodności z prawem budowlanym – w przypadku termomodernizacji,
– audyt energetyczny lub certyfikat energetyczny, w przypadku termomodernizacji,
– fotografia przedstawiająca źródło ciepła przed wymianą lub przedstawiająca ułożenie instalacji fotowoltaicznej (dla OZE),
– dokument przedstawiający parametry techniczne urządzeń (np. karta katalogowa),
– inne dokumenty wymagane przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kiedy dowiemy się o przyznaniu dofinansowania?

Decyzja przyznania dofinansowania z Programu Czyste Powietrze jest podejmowana przez konkretne województwo, na którego terenie znajduje się nieruchomość. Czas rozpatrywania wniosków może się różnić w zależności od regionu, ale zwykle wynosi około 60-90 dni od terminu złożenia kompletnego wniosku.

Podsumowanie

Program Czyste Powietrze 2024 oferuje bardzo atrakcyjne możliwości dofinansowania dla modernizacji domów i wymiany źródeł energii dla właścicieli nieruchomości. To doskonały moment, aby zadbać zarówno o nasze finanse, jak i o stan środowiska naturalnego. Jeżeli zdecydujemy się na staranie o dotacje, warto jednak pamiętać o skrupulatnym przygotowaniu wniosku oraz odpowiedniej dokumentacji.

Finansowe korzyści z Programu Czyste Powietrze 2024

Program Czyste Powietrze 2024 stanowi wyjątkową okazję dla właścicieli nieruchomości, by zacząć dbać o środowisko i jednocześnie zyskać wsparcie finansowe. W zależności od planowanej inwestycji, możliwe są różne kwoty dofinansowania, osiągając nawet 90% kosztów kwalifikowanych w przypadku termomodernizacji. Warto podkreślić, że szanse na uzyskanie wyższego dofinansowania rosną, gdy chcemy zastosować różne rodzaje modernizacji.

Aby zdobyć dofinansowanie z programu, trzeba przygotować odpowiedni wniosek oraz niezbędne dokumenty uprawniające do mogącego dochodzić nawet do 160 000 PLN w przypadku jednorodzinnych budynków mieszkalnych, czy 40 000 PLN dla instalacji fotowoltaicznych.

Kwestię uzyskania funduszy z Programu Czyste Powietrze decyduje terminowe złożenie wniosku, owocujące rozpatrzeniem go przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, co może zająć około 60-90 dni. Z myślą o oszczędnościach finansowych oraz trosce o środowisko warto więc jak najszybciej zacząć proces ubiegania się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze 2024.

Back to top button